Waarom Tapas™ development?

Written by admin On the 0 Comments

Succesvolle organisaties zoeken volop naar adequate antwoorden op de huidige “war for talent”. Door de vergrijzing wordt de uitstroom op de arbeidsmarkt immers steeds groter dan de instroom. Gevolg: een tekort aan getalenteerde en gepassioneerde werknemers.

Organisaties doen er dan ook alles aan om TaPas™ binnen te halen en vooral aan hen te blijven vérbinden. Meestal ontbreekt echter een organisatie-strategie op lange termijn voor TaPas™ Development.

Uit onderzoek van Bersin (maart 2012) blijkt dat talentontwikkeling op lange termijn rendeert:

- slechts 7% van de onderzochte organisaties hebben een strategisch talentmanagement-programma. Bij andere organisaties werd talentmanagement echt losstaand van andere HR-aangelegenheden gezien of was het programma nog in ontwikkeling.

- organisaties met een strategisch talentmanagement-programma hebben een twee keer hogere winst per medewerker, 40% minder verloop en 38% meer betrokken personeel.

1