Waarom ik Be-liever ben van het TaPas™-gedachtengoed en de TaPas Vragenlijst in het bijzonder?

Written by admin On the 0 Comments

Onze maatschappij is voortdurend in verandering. De basisgrondvesten waarop de naoorlogse westerse samenleving momenteel steunt, voel je elke dag verschuiven. Mensen zijn in deze tijd niet langer bereid om een ondergeschikte rol te spelen in het grotere geheel. Ze zijn op de aarde gekomen voor het beleven van hun persoonlijk verhaal, om de juiste keuzes te maken die leiden tot hetgeen ze kunnen dromen.

Daarom is het zo belangrijk om te steunen op je persoonlijke talenten en "inner drive". De voorheen zo noodzakelijke kennis en de vaardigheden die traditioneel doorgegeven werden op onze scholen, worden vandaag de dag tweederangs door de vrije toegankelijkheid van al deze informatie via het WWW.

Hetgeen mensen op dit moment onderscheidt is niet langer hun opleiding, beroep of hun CV, maar hun persoonlijkheid en hun ontwikkelde talenten. Daarom geloof ik dat elementen zoals het TaPaS™ gedachtegoed en de TaPas Vragenlijst hedendaagse professionals op een speelse manier in contact kan brengen met de vaardigheden die ze sneller en beter kunnen dan de anderen.

Door hun talenten te ontwikkelen en hun passie te ontdekken, kunnen de beslissers van de toekomst een bepalende rol gaan spelen in de organisaties van morgen.

Wannes Wilms, geaccrediteerd assessor.
1