TaPas™ heeft mijn denkbeelden over Talent-Management drastisch gewijzigd

Written by admin On the 0 Comments

Met meer dan 10 jaar ervaring in training, opleiding en ontwikkeling, opgedaan bij een van de top 3 Telecom leveranciers wereldwijd, dacht ik dat ik een duidelijk beeld had wat competentie- en talentmanagement inhield.

TaPas™ heeft voor mij mijn denkbeelden hierover echter drastisch gewijzigd. Gewend aan het primair richten op het ontwikkelen van kennis en inzicht, vaardigheden en attitude, richt TaPas™ zich op het in kaart brengen van iemands “natuurlijke begaafdheid, aanleg”. Niet het (aan)leren staat centraal, maar het inzichtelijke krijgen van iemands talenten en passie. Terug naar de bron!
Inzicht in talenten en de wijze waarop deze nu én in de toekomst ingezet (kunnen) worden helpen mij om de juiste keuzes te maken naar de toekomst. Het (h)erkennen en optimaal inzetten van talenten zal ook een medewerker volledig tot zijn recht én in zijn kracht laten komen. Met alle voordelen voor medewerker en organisatie.
Voor mij de TaPas Vragenlijst de eerste stap om iemands talenten en passie inzichtelijk te krijgen. Het verder benutten, inzetten en begeleiden is de volgende logische stap. En eventueel benodigde competenties? Die zijn altijd naderhand nog te ontwikkelen via training, opleiding, coaching, of ...

Harold van Dijke, geaccrediteerd assessor.
5