Tapas™ als motor

Written by admin On the 0 Comments

Leven en werken vanuit je talenten en je passie is een weldaad. Je zit dan gewoon op je bron. Je hebt energie en je vindt steeds nieuwe wegen om de kwaliteit van je werk te verbeteren. Bovendien werkt jouw enthousiasme aanstekelijk. Je beleeft plezier aan je werk en je omgeving beleeft plezier aan jou.

Ik heb in de voorbije twintig jaren vele wegen bewandeld om mensen dichter bij deze bron te brengen. Nu heb ik een snelle manier gevonden om de nodige informatie boven te halen: de TaPas Vragenlijst.
Dankzij deze keuze van vragen en de analyse die erop volgt, krijg je in één “ogen-blik” een heldere kijk op je talentenpalet, je energieverbruik, wat jouw passie afremt of versterkt. Je krijgt een fantastisch kompas om, naargelang je levensfase, je vaart bij te sturen. En… dank zij een open, eerlijk en ondersteunend gesprek met je coach, kan jij, met de wind in de zeilen, varen naar de horizon waar jij naar verlangt.
Vanuit je TaPas™ werken, geeft betekenis aan jouw leven, houdt je gezond en biedt nieuwe perspectieven voor een hoopvolle toekomst van onze samenleving.
Wie hier wil van proeven, is van harte welkom.

Geneviève Cooreman, geaccrediteerd assessor.
6