Over TapasCity

TaPasCity™ is een bruisende ‘stad’ van innovatieve & conceptuele denkers en experts op het gebied van learning & development die de wereld bekijken vanuit de fundamentele overtuiging dat iedereen in de mogelijkheid is om te leven en werken vanuit zijn/haar Talent & Passie!

Het gezamenlijke DNA van de inwoners van deze virtuele stad is een variëteit aan deskundigheid, een gedreven overtuiging en de passie om anderen te laten excelleren!

TaPasCity brengt beweging in een professionele wereld die hunkert naar duurzaamheid en naar het vergroten van een beweging naar effectiviteit en efficiëntie. De inwoners van TaPasCity geloven dat elke persoon unieke TaPas™ bezit die, indien gefaciliteerd, kunnen bijdragen aan een beweging die ons elke dag meer noodzakelijk lijkt te worden.


Tapas for Kids®

Een kind speelt graag. Vaak kan het uren aan een stuk spelen, met steeds hetzelfde of steeds op zoek naar andere dingen.

Spelen is wat je graag en veel doet en waar je veel energie voor hebt. Voor talent en passie is dat net hetzelfde.

Als kinderen de mogelijkheid krijgen om verschillende rollen te spelen, te ontdekken wat ze graag doen en te kijken wat ze daarmee kunnen, dan spelen ze met hun talenten. Of die nu al vastliggen of niet, is dan niet zo belangrijk.

Met TaPas for Kids willen we tieners (tussen 10 en 14 jaar) hun blik laten richten op hun passies en talenten. Niet om ze daarop vast te pinnen, wel om hen de kans te geven te groeien op basis van huns sterktes en om een beter zicht te krijgen op zichzelf.

Tapas for Students®

De stap naar het hoger onderwijs... of de overstap naar een andere richting in het hoger onderwijs. Voor veel studenten loopt dit fout en de maatschappelijke kost daarvan is enorm. Als we aan studenten vragen waar hun talenten en passies liggen, blijven ze het antwoord doorgaans schuldig.

TaPas for Students® brengt talenten en passies in beeld, samen met de grootste valkuilen. Het unieke aan het instrument is dat dit gebeurt onafhankelijk van het onderwijsniveau. Met TaPas for Students® kunnen studenten zich niet alleen oriënteren, ze krijgen ook een beeld op hun talentvolle studiestrategieën. Waarin excelleer ik? Wat geeft me energie? Wat doet mij efficiënter werken? Hoe ga ik in mijn studies het best te werk? En wat is het verband tussen de voorgaande vragen en mogelijke studierichtingen? Dat zijn de vragen waar je als student een antwoord op moet zien te vinden. Tapas for Students® is daarvoor een welkome hulp.

Tapas for Professionals®

TaPas for Professionals is het basisprofiel. Het is een vertrekpunt voor de filosofie van TaPasCity®.
Waar vroeger de termen efficiëntie en effectiviteit troef waren in een professionele context, merk je dat in de periode van “de informatiemaatschappij” dingen aan een hoog tempo veranderen.
Fundamenteel aan de TaPas for Professionals vragenlijst is de overtuiging dat mensen vanuit hun persoonlijke talenten en inner drive, de dingen altijd beter en sneller zullen doen. 
Maak kennis met een online vragenlijst van 35 schermen, waaruit een persoonlijk profiel naar voren komt. Het profiel spreekt van een deelgebied van de talenten die jouw persoonlijke focus zijn, het spreekt over valkuilen die de toegang naar je talent versperren en het geeft je inzichten in concrete manieren om dagelijks je talenten werkelijk in te kunnen zetten op de werkvloer.
TaPas for Professionals is breed toepasbaar in organisaties en kan perfect worden gelinkt aan de andere onderdelen van TaPasCity®
Dit analysetool werd ontwikkeld in de schoot van de TaPas-organisatie. Het project kende reeds een pilootperiode van meer dan 1,5 jaar. Onlangs werd er op basis van de profielinfo van meer dan 2000 individuen een tweede versie ontwikkeld die ook het kwaliteitslabel 'wetenschappelijk gevalideerd' draagt!

Tapas for Organisations®

( Her ) ontdek de talenten van uw organisatie zélf en wat de juiste setting kan
zijn om deze tot vol potentieel te laten komen. Zo bent u klaar voor de toekomst!

Waarom talenten en energie meten en voelbaar maken op het niveau van organisaties?

Elke organisatie beschikt over talenten waarmee ze zich kan onderscheiden.
Die talenten geven vaak energie, zeker wanneer de juiste setting wordt gecreëerd. Ze zijn daarom goed voor zowel de organisatie als voor de mensen die samen de organisatie vormen.
Toch is het in de praktijk vaak lastig om deze talenten leidend te laten zijn. Want waar voelt men de talenten van de organisatie? Wat betekenen talenten voor het handelen in de organisatie? En hoe kan men voorkomen dat de organisatie haar eigen talenten ‘vergeet’ door de dagelijkse beslommeringen? De praktijk laat zien dat veel organisaties afgedreven zijn van hun talenten, en dus van hun volle potentieel. Dit maakt het voor organisaties lastig om op een pro-actieve manier om te gaan met de vele veranderingen in deze wereld. Dit is dé vertrekbasis geweest voor de ontwikkeling van de TaPas for Organizations® (T4-O) tool van TaPasCity.

Hoe onderscheidt de T4-O zich?

De T4-O is uniek op de markt: het peilt niet alleen naar de ziel van de organisatie, naar wat ze is of kan zijn maar ook hoe getalenteerd ze is in wat ze doet of kan doen om (sneller) impact te hebben in deze wereld.

Wat doet de T4-O?

Het geeft een integrale inzage in het scala aan mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om op een consistente en unieke manier haar zijns-modus met haar doe-modus te verbinden en zo haar volle potentieel
op positieve impact in deze wereld te benutten. Het toont ook of de huidige (werk)omgeving motiverend is, waardoor de organisatie wel degelijk tot haar volle potentieel kan komen. De T4-O maakt tenslotte de patronen zichtbaar die de identiteit van de organisatie vormen of weerspiegelen of kunnen gaan bepalen. Het onderzoekt of deze patronen de organisatie nog kunnen dienen of dat het écht ballast is geworden. De resultaten van de T4-O genereren – en dit al na pakweg een halve dag! - verschillende, inhoudelijk uiterst relevante en inspirerende, perspectieven waardoor de organisatie in de toekomst zou kunnen functioneren ‘at full potential’.
Of ze kunnen op zijn minst een heldere, integrale dialoog daarover opstarten vanuit het antwoord op de volgende vragen:

  • 1. Waarom bestaat de organisatie?
  • 2. Waarop kan ze strategisch focussen, gegeven een bepaald bewustzijn over haar uniciteit?
  • 3. Gegeven een bepaald bewustzijn en een bepaalde strategische focus, hoe kan ze groeien naar haar volle potentieel?
  • 4. Gegeven dit alles, hoe kan ze sneller impact hebben in de wereld?

Voor wie is de T4-O bedoeld?

Voor elke leider die het belangrijk en waardevol vindt dat de organisatie zich ten volle bewust is van haar unieke mix van energiegevende talenten, daarvoor de juiste setting wil creëren om ze tot vol potentieel te laten komen, en zo nog beter uitgerust te zijn voor actuele en toekomstige uitdagingen.