Module 3: TaPas™ change agent

Written by admin On the 0 Comments

Hoe kan ik gebruik makende van het TaPas™ van een team/organisatie een Change tot een energiegevend traject faciliteren en implementeren?

In deze Module leer je hoe je de TaPas™-methodology en de TaPas Vragenlijst kan inzetten om pro-actief in kaart te brengen welke Change Agents je bijeen kan brengen die de stuwende kracht zullen blijven tijdens een (moeilijk) Change-traject om van daaruit samen de organisatie succesvol door de ‘stormen’ van een change te begeleiden.

3