Module 1: Tapas™ Practitioner

Written by admin On the 0 Comments

Welk pallet aan Talenten & Passie heb ik? En hoeveel daarvan zet ik daadwerkelijk in?

In deze eerste Module leert elke professional connecteren met wat zijn wézenlijke bron van Talentén is die, gestuurd vanuit Passie, de voort-durende driver vormen voor duurzame professionele zin-geving.

1