Hoe zien wij TaPas™ Development?

Written by admin On the 0 Comments

Wij helpen organisaties met het identificeren van wie nu eigenlijk hun TaPassers™ (Talenten met Passie) zijn via het TaPas Vragenlijst. Daartoe analyseren we aan de hand van een unieke tool het DNA van de organisatie om te ontdekken wat de organisatie nodig heeft (nu en in de toekomst) alswel wie in de organisatie vandaag in aanmerking komt om mee in een TaPas ™ ontwikkelingstraject te stappen.

Daarnaast kunnen we organisaties helpen met het ontwikkelen van op maat gemaakte TaPas™ ontwikkelingstraject (in functie van wat het bedrijf nodig heeft). Hier trekken we resoluut de kaart van “maatwerk” zowel voor de organisatie als voor het indvidu aangezien niet iedereen dezelfde noden heeft. We kiezen steeds voor een blended learning traject waarbij typsiche bouwstenen kunnen zijn: business café, world café, Insights om drivers in kaart te brengen, individuele coaching, bedrijfs/afdelinsgexterne ervaringen, leiderschapsopleidingsmodules, actieve betrokkenheid van senior management in alle fasen.

Indien gewenst begeleiden we organisaties eveneens in het opzetten van interne processen rond talent en succession management.

Uiteraard dit alles steeds in nauw partnership met de organisaties en met integratie van wat reeds bestaat. Wat ons voornamelijk onderscheidt van anderen is enerzijds de blended totaalaanpak, maar vooral ook dat we gaan kijken naar wie TaPas™ zijn (vs wat ze doen) omdat we merken dat daar het wezenlijke verschil wordt gemaakt.

2