Tapas


'I knew I had to Fly.' and Amelia Earhart did. She recognized her Talent & Passion, Do You?

Al in het begin van de 20ste eeuw heeft Amelia Earhart haar carrière als verpleegster resoluut omgegooid om écht te kiezen voor haar Talent gecombineerd met haar Passie. Dit veranderde niet alleen haar leven maar betekende ook voor de hele luchtvaartbusiness een innovatieve 'vlucht' die tot op vandaag onderscheidend en grensverleggend blijkt.


Ons TaPas™-Statement

"Iedereen heeft een specifiek Talent en Passie die hem (binnen een organisatie) onderscheidend kan maken."Waar staat Tapas™ voor?

Het is onze absolute overtuiging dat iedereen dat Talent en die Passie heeft die hem binnen een organisatie onderscheidend kan maken. TaPas™ – wat staat voor Talent & Passie - kunnen (h)erkennen én ruimte geven om te ontwikkelen, wordt dé uitdaging om ‘jonge’ getalenteerde en gepassioneerde medewerkers te kunnen blijven vér-binden met de organisatie.

TaPasCity heeft daarom een unieke vragenlijst ontwikkeld om hét TaPas™ van een medewerker te screenen en af te toetsen op de innerlijke drivers van de organisatie. Het juist afstemmen van het TaPas™ van een medewerker en het DNA van een organisatie, is wat tot meer duurzame relaties moet leiden die elkaar constructief blijven uitdagen, nog beter te performen. De TaPas Master View™ is daarbij naast metafoor voor de ‘bril’ die dit zichtbaar moet maken, ook de methodologische aanpak die daarbij wordt gevolgd.De TaPas Vragenlijst is het enige dynamische competentie & context overschrijdende vragenlijst ter wereld wat de unieke combinatie van Talent & Passie in beeld brengt.

Voor wie is de TaPas Vragenlijst bedoeld?

1. Voor elk individu die op een kruispunt in zijn carriere/leven staat en een duidelijk beeld wil krijgen van – of (opnieuw) contact wil maken met – die Talenten, die vanuit Passie gedreven tot echte (professionele) duurzame zingeving & resultaten kunnen leiden.

2. Als 360 tool – voor teams die optimaal willen inzettten op het TaPas™ van elk afzonderlijk teamlid om zo het team optimaal in zijn kracht te zetten voor maximale performance en minimaal Energieverlies.

3. Voor leidinggevenden/managers die voor een uitdagend veranderingsproces staan en proactief het nodige TaPas™ wil inventariseren om een maximaal draagvlak en succesfactor te garanderen.

4. Als meetinstrument voor een organisatie wat de ware! Dynamiek van zijn organisatie in kaart wil brengen om op die manier: het retentiebeleid proactief aan te kunnen pakken, medewerkers te kunnen blijven boeien en de concurrentie vanuit meer frisheid en alertheid constructief voor te blijven.

5. Als concrete eerste stap voor organisaties die een onderscheidend Talent Development-programma willen implementeren dat competentie- en gedragsoverschrijdend is – en écht het Talent & de Passie van medewerkers ruimte wil geven en inzetten.


Hoe werkt het?

De TaPas Vragenlijst is online in te vullen via een inlogcode en genereert een uniek, visueel overzicht van jouw TaPas. Dit rapport wordt je overhandigd en persoonlijk teruggekoppeld door een geaccrediteerde TaPas™-coach.

Een kind speelt graag. Vaak kan het uren aan een stuk spelen, met steeds hetzelfde of steeds op zoek naar andere dingen.
Spelen is wat je graag en veel doet en waar je veel energie voor hebt. Voor talent en passie is dat net hetzelfde.
Als kinderen de mogelijkheid krijgen om verschillende rollen te spelen, te ontdekken wat ze graag doen en te kijken wat ze daarmee kunnen, dan spelen ze met hun talenten. Of die nu al vastliggen of niet, is dan niet zo belangrijk.
Met TaPas for Kids willen we tieners (tussen 10 en 14 jaar) hun blik laten richten op hun passies en talenten. Niet om ze daarop vast te pinnen, wel om hen de kans te geven te groeien op basis van huns sterktes en om een beter zicht te krijgen op zichzelf.
De TaPas for Students vragenlijst is het enige dynamische competentie- & context overschrijdende vragenlijst ter wereld, dat specifiek voor studenten, de unieke combinatie van Talent & Passie in beeld brengt. Het TaPas™ van studenten wordt in beeld gebracht in relatie tot dat wat iemand existentieel drijft.

Het inzicht in het TaPas™ vormt de basis voor de professionele ontwikkeling en voor het maken van betere studie- & loopbaankeuzes.

Voor wie is de TaPas for Students vragenlijst bedoeld?

1. De TaPas for Students vragenlijst is bedoeld voor iedere student die een duidelijk beeld wil hebben van zijn TaPas™.

2. Daarnaast is de TaPas for Students vragenlijst een concrete eerste stap voor hogescholen & universiteiten die een onderscheidend Talent Development-programma willen implementeren dat competentie- en gedragsoverschrijdend is, en écht het Talent & de Passie van studenten ruimte durven te geven en in willen zetten.

Tapas™ development

Het is onze absolute overtuiging dat iedereen dat Talent en die Passie heeft die hem binnen een organisatie onderscheidend kan maken. TaPas™ – wat staat voor Talent & Passie - kunnen (h)erkennen én ruimte geven om te ontwikkelen, wordt dé uitdaging om (jonge) getalenteerde en gepassioneerde medewerkers te kunnen blijven vér-binden met de organisatie.

Succesvolle organisaties zoeken volop naar adequate antwoorden op de huidige “war for talent”. Door de vergrijzing wordt de uitstroom op de arbeidsmarkt immers steeds groter dan de instroom. Gevolg: een tekort aan getalenteerde en gepassioneerde werknemers.

Organisaties doen er dan ook alles aan om TaPas™ binnen te halen en vooral aan hen te blijven vérbinden. Meestal ontbreekt echter een organisatie-strategie op lange termijn voor TaPas™ Development.

Uit onderzoek van Bersin (maart 2012) blijkt dat talentontwikkeling op lange termijn rendeert:

- slechts 7% van de onderzochte organisaties hebben een strategisch talentmanagement-programma. Bij andere organisaties werd talentmanagement echt losstaand van andere HR-aangelegenheden gezien of was het programma nog in ontwikkeling.

- organisaties met een strategisch talentmanagement-programma hebben een twee keer hogere winst per medewerker, 40% minder verloop en 38% meer betrokken personeel.

Wij helpen organisaties met het identificeren van wie nu eigenlijk hun TaPassers™ (Talenten met Passie) zijn via het TaPas Vragenlijst. Daartoe analyseren we aan de hand van een unieke tool het DNA van de organisatie om te ontdekken wat de organisatie nodig heeft (nu en in de toekomst) alswel wie in de organisatie vandaag in aanmerking komt om mee in een TaPas ™ ontwikkelingstraject te stappen.

Daarnaast kunnen we organisaties helpen met het ontwikkelen van op maat gemaakte TaPas™ ontwikkelingstraject (in functie van wat het bedrijf nodig heeft). Hier trekken we resoluut de kaart van “maatwerk” zowel voor de organisatie als voor het indvidu aangezien niet iedereen dezelfde noden heeft. We kiezen steeds voor een blended learning traject waarbij typsiche bouwstenen kunnen zijn: business café, world café, Insights om drivers in kaart te brengen, individuele coaching, bedrijfs/afdelinsgexterne ervaringen, leiderschapsopleidingsmodules, actieve betrokkenheid van senior management in alle fasen.

Indien gewenst begeleiden we organisaties eveneens in het opzetten van interne processen rond talent en succession management.

Uiteraard dit alles steeds in nauw partnership met de organisaties en met integratie van wat reeds bestaat. Wat ons voornamelijk onderscheidt van anderen is enerzijds de blended totaalaanpak, maar vooral ook dat we gaan kijken naar wie TaPas™ zijn (vs wat ze doen) omdat we merken dat daar het wezenlijke verschil wordt gemaakt.

Referenties

De TaPas Vragenlijst helpt ervoor te zorgen dat mensen naar hun werk gaan met een "Twinckle in the eye".


De TaPas Vragenlijst helpt om ervoor te zorgen dat mensen gaan werken met een “twinkle in the eye”. Bijna letterlijk. En zo niet, geeft het op zijn minst een framework om de “twinkle” terug aan te wakkeren. Het enthousiasme en gedrevenheid van Marc geeft duidelijk weer dat hij gekozen heeft voor zijn persoonlijke TAPAS!

Philippe Pyrsen, HR Director van Johnson & Johnson


‘Ik ervoer de TaPas Vragenlijst als een bijzonder meetinstrument. Met name het diepe inzicht in ‘waar ik op dit moment energie van krijg’ werkte voor mij verhelderend en inspirerend. Vervolgens bleek de toelichting van Marc een echte meerwaarde: op een intelligente en betrokken manier laat hij zien wat je kan doen - of hoe je kan ‘zijn’ - om moeiteloos in je kracht en potentieel te staan.’

Gil Renders, therapeut, coach


Tot mijn grote verbazing klopte de TaPas Vragenlijst als een bus. Vooral de sprekende manier waarop de resultaten in grafiek worden gezet, samen met de analyse van de assessor Kris, zetten een scherpe foto neer van mijn grote energielek. Daar was ie, onomstootbaar, één van de drivers die mijn leven al altijd had beheerst en zo diepgeworteld zit dat hij met mij aan de haal ging. Bedankt alvast, TaPas-team, voor dit inzicht.”

Petra Vandendriessche, Human Resources Domain Manager, Nationale Loterij


Ik vind zowel de Business als de Studies TaPas Vragenlijst heel verfrissend om op een voor mij andere manier een assessment te ondergaan: het komt heel positief over omdat het is gericht op talent en passie, zaken die heel dicht bij mijzelf liggen en me ook in de toekomst zouden inspireren! Ook drukt het je met de neus op de feiten waardoor ik na één gesprek al aan de slag kon met mijn doelen. Als coach geeft het een overzichtelijke manier om snel op een dieper niveau begeleidingsgesprekken in te gaan.

Agnes van der Werf, life-coach


Ik heb de TaPas Vragenlijst ervaren als een uniek instrument. Voor mij werkte het als een tweetrapsraket. De vraagstelling bij het invullen van de TaPas Vragenlijst zorgde er al voor dat ik met een hele andere bril ging kijken naar mijn eigen talenten en passies. Vervolgens bracht de uitgebreide rapportage in combinatie met de coachingsessie de verdieping waar ik behoefte aan had. En dat allemaal zonder in een hokje geduwd te worden. Hiermee is de TaPas Vragenlijst echt onderscheidend ten opzichte van andere aanbieders.

Harm Schonk, Team-manager & Coach


De TaPas Vragenlijst heb ik ervaren als een uniek, positief en gebruikersvriendelijk instrument dat niet alleen een helder inzicht geeft in jouw talenten, maar ook in waar jouw passie ligt. Een prachtig middel om vragen te helpen beantwoorden als: hoe komt het dat ik op dit moment zo slecht in mijn energie zit? Wat zijn mijn belangrijkste drivers? In wat voor soort werkomgeving kan ik mijn talenten met volle energie inzetten?

Henriëtte Westerterp, geaccrediteerd assessor


De TaPas Vragenlijst is een mooie tool wat mij meer inzicht heeft gegeven in mijn passies & talenten én waar ik energie van krijg of door verlies. Een eye opener was dat het laat zien aan welke eisen een werkomgeving voor jou moet voldoen wil je daadwerkelijk optimaal jouw talenten kunnen inzetten. Het uitgebreide rapport en gesprek met Marc geeft nog meer verdieping en handvatten zodat je zelf weer de regie kunt nemen over je talenten!

Laura Ozinga, Innovatiemanager bij Dialogues House

Be-lievers

Nieuwsgierig naar de ervaringen van onze klanten? Wij zijn trots op de partnerships die we hebben met onze klanten en delen graag enkele van onze referenties met u.

Door je eigen TaPas™ te zien word je bewust van je kracht. En deze kracht kun je inzetten. Een hele logische en persoonlijke manier van werken èn leven. Maar voordat ik daar achter kwam, was er nog heel wat te ont-wikkelen. Wat ik ontdekt heb is dat ik vanalles kàn, maar dat dit steeds minder zegt over wie ik ben, wat mij drijft en wat ik nog meer zou kunnen worden. De betekenis van TaPas™ is dat ik “ja” zeg tegen mijn talent waar de energie zit! Deze talenten horen bij mij – geven aan hoe ik mezelf kan zijn. Het talent waar energie op zit is het talent wat staat te trappelen om ingezet te worden. Als vanzelf, moeiteloos. Door het TaPas™-profiel kan ik er woorden aan geven zodat anderen ook helder zien waar ik voor sta en waar ik voor ga. Hierdoor ontmoet ik de ander en de ander mij. En in die verbinding wil ik graag werken en leven. Dan is het weer één geheel. Ik gun iedereen z’n eigenheid en daarmee het ontdekken van TaPas™.

Mijn TaPas™ ligt in het initiëren, inspireren en begeleiden van strategisch samenspel waarin vorm èn inhoud wordt geven aan HR-beleid om de gezamenlijke doelen te realiseren in een puurzaam (sic!) business perspectief. Dat doe ik door met een heldere blik en krachtige vragen, in afstemming bewuste keuzes te maken in zowel structuur als cultuur. Dan ben ik van betekenis als meemaker/programma-manager op het gebied van performance, leiderschap en organisatie-dynamiek en als coach voor leidinggevenden en hun teams. Vanuit ieders TaPas™!

Hilde Beckers, geaccrediteerd assessor.

Na zes jaar actief in de steigers te hebben gestaan binnen de context van een heel bijzonder overheidsbedrijf in het creëren van een eigentijds HR-beleid, het blijvend motiveren van 4 generaties, werken op waardegedreven leiderschap, organisatieontwikkeling en een tal van andere grote en kleine werven, voelde ik dat de energie die de voorbije jaren steeds spontaan in me opborrelde plots ophield, alsof de bron was opgedroogd.

Aangezien burn-out voor mij, met mijn temperament, helemaal geen optie was, ben ik via een traject personal coaching op zoek gegaan naar de oorzaak van dit lek.

Toen Kris mij vroeg om de TaPas Vragenlijst af te leggen, een tool die talenten, passies alsook de hierbij horende energiebalans en de onderliggende drivers in kaart brengt, was ik benieuwd of de resultaten van de tool in overeenstemming zouden staan met het bewustwordingsproces dat tijdens de personal coaching tot stand was gekomen. En effectief – het was glashelder. Tot mijn grote verbazing klopte de TaPas Vragenlijst als een bus.

Vooral de sprekende manier waarop de resultaten in grafiek worden gezet, samen met de analyse van de assessor, zetten een scherpe foto neer van mijn grote energielek. Daar was ie, onomstootbaar, één van de drivers die mijn leven al altijd had beheerst en zo diepgeworteld zit dat hij met mij aan de haal ging.

Bedankt alvast, TaPas-team, voor dit inzicht. Vanaf hier ga ik bewust aan de slag in het hervinden van een nieuw evenwicht.

Petra Vandendriessche, Human Resources Domain Manager Lotto

Na 20 jaar werkervaring waarvan 15 jaar in eenzelfde organisatie kwam ik tot de vaststelling dat zowel een organisatie als een individu groeien, veranderen, evolueren, net zoals in je privésituatie. Dit gebeurt vanzelf, organisch, onopvallend en is eigen aan elke evolutie. Op een dag merk je echter dat je vaker last krijgt van kop"brekers" (soms letterlijk, vaak metaforisch). Je ziet de dingen minder scherp dan je collega's, anders.

De TaPas vragenlijst heeft mij geholpen om de dingen terug scherp te zien: wie ben ik nu, vandaag? Wat drijft me: nu, vandaag? En hoe staat dit in verhouding met de omgeving waar ik, nu, vandaag, in functioneer? Deze tool peilt verder dan andere tools nl niet naar wat ik doe maar wel naar een niveau dieper: welke talenten herken ik bij mezelf en welke daarvan geven mij vandaag die energie noodzakelijk om gepassioneerd te werken? Maw. competentie-overschrijdend.

Op zich is dat al bijzonder innoverend en uniek! MAAR wat deze TaPas Vragenlijst mogelijks nog unieker maakt is dat het tevens in kaart kan brengen wat de drijfveer van een organisatie is.

Erg onthutsend, maar tegelijkertijd erg helend en aansporend tot nadenken wanneer blijkt dat een organisatie en een medewerker ondanks overtuigend geloof in elkaar, toch uit elkaar kunnen groeien. Anders gezegd : De "pupillen" in de TaPas™-bril hebben niet dezelfde focus waardoor je of anders ziet of minder scherp.
Deze tool is dan ook een echt eye-opener geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling en loopbaanpadkeuze. Als leidinggevende, veranderingsstrateeg en -facilitator ben ik ervan overtuigd dat deze tool mij, mijn medewerkers, coachees en organisaties snel, adequaat en met heel veel zorg kan ondersteunen om in energie te blijven en daardoor bijdraagt tot een "sustainable" resultaat.

Ann Verhoeven, geaccrediteerd assessor.

Met meer dan 10 jaar ervaring in training, opleiding en ontwikkeling, opgedaan bij een van de top 3 Telecom leveranciers wereldwijd, dacht ik dat ik een duidelijk beeld had wat competentie- en talentmanagement inhield.

TaPas™ heeft voor mij mijn denkbeelden hierover echter drastisch gewijzigd. Gewend aan het primair richten op het ontwikkelen van kennis en inzicht, vaardigheden en attitude, richt TaPas™ zich op het in kaart brengen van iemands “natuurlijke begaafdheid, aanleg”. Niet het (aan)leren staat centraal, maar het inzichtelijke krijgen van iemands talenten en passie. Terug naar de bron!
Inzicht in talenten en de wijze waarop deze nu én in de toekomst ingezet (kunnen) worden helpen mij om de juiste keuzes te maken naar de toekomst. Het (h)erkennen en optimaal inzetten van talenten zal ook een medewerker volledig tot zijn recht én in zijn kracht laten komen. Met alle voordelen voor medewerker en organisatie.
Voor mij de TaPas Vragenlijst de eerste stap om iemands talenten en passie inzichtelijk te krijgen. Het verder benutten, inzetten en begeleiden is de volgende logische stap. En eventueel benodigde competenties? Die zijn altijd naderhand nog te ontwikkelen via training, opleiding, coaching, of ...

Harold van Dijke, geaccrediteerd assessor.

Leven en werken vanuit je talenten en je passie is een weldaad. Je zit dan gewoon op je bron. Je hebt energie en je vindt steeds nieuwe wegen om de kwaliteit van je werk te verbeteren. Bovendien werkt jouw enthousiasme aanstekelijk. Je beleeft plezier aan je werk en je omgeving beleeft plezier aan jou.

Ik heb in de voorbije twintig jaren vele wegen bewandeld om mensen dichter bij deze bron te brengen. Nu heb ik een snelle manier gevonden om de nodige informatie boven te halen: de TaPas Vragenlijst.
Dankzij deze keuze van vragen en de analyse die erop volgt, krijg je in één “ogen-blik” een heldere kijk op je talentenpalet, je energieverbruik, wat jouw passie afremt of versterkt. Je krijgt een fantastisch kompas om, naargelang je levensfase, je vaart bij te sturen. En… dank zij een open, eerlijk en ondersteunend gesprek met je coach, kan jij, met de wind in de zeilen, varen naar de horizon waar jij naar verlangt.
Vanuit je TaPas™ werken, geeft betekenis aan jouw leven, houdt je gezond en biedt nieuwe perspectieven voor een hoopvolle toekomst van onze samenleving.
Wie hier wil van proeven, is van harte welkom.

Geneviève Cooreman, geaccrediteerd assessor.

Onze maatschappij is voortdurend in verandering. De basisgrondvesten waarop de naoorlogse westerse samenleving momenteel steunt, voel je elke dag verschuiven. Mensen zijn in deze tijd niet langer bereid om een ondergeschikte rol te spelen in het grotere geheel. Ze zijn op de aarde gekomen voor het beleven van hun persoonlijk verhaal, om de juiste keuzes te maken die leiden tot hetgeen ze kunnen dromen.

Daarom is het zo belangrijk om te steunen op je persoonlijke talenten en "inner drive". De voorheen zo noodzakelijke kennis en de vaardigheden die traditioneel doorgegeven werden op onze scholen, worden vandaag de dag tweederangs door de vrije toegankelijkheid van al deze informatie via het WWW.

Hetgeen mensen op dit moment onderscheidt is niet langer hun opleiding, beroep of hun CV, maar hun persoonlijkheid en hun ontwikkelde talenten. Daarom geloof ik dat elementen zoals het TaPaS™ gedachtegoed en de TaPas Vragenlijst hedendaagse professionals op een speelse manier in contact kan brengen met de vaardigheden die ze sneller en beter kunnen dan de anderen.

Door hun talenten te ontwikkelen en hun passie te ontdekken, kunnen de beslissers van de toekomst een bepalende rol gaan spelen in de organisaties van morgen.

Wannes Wilms, geaccrediteerd assessor.

TapasLab™

Het TaPasLab™ creëert die omgeving waarin élke professional leert connecteren met wat zijn wézenlijke bron van Talentén is, die gestuurd vanuit Passie - de voort-durende driver vormt voor duurzame professionele zin-geving.


De TaPas Master View™ is daarbij naast metafoor voor de ‘bril’ die dit zichtbaar moet maken, ook de methodologische aanpak die daarbij wordt gevolgd.

In eerste fase leren we ‘zien’ of de competenties die we hebben (HAVE-nivo) en dagdagelijks inzetten (DO-nivo)- weldegelijk in lijn liggen met wie we zijn (BE-nivo) vanuit onze drivers en ruimere bron van (on)aangeboorde talenten.

In een volgende ‘onderzoeksfase’ kijken we of jouw organisatie vanuit ‘hoe’ (HOW) die tot resultaten wil komen (WHAT) weldegelijk ‘gestuwd’ wordt vanuit een (h)erkenbaar DNA (=WHY) - wat in lijn ligt met jouw ‘zijn’ (BE-nivo).TapasLab™Concreet, hoe moet je dit ‘zien’ in een leertraject?

Dit innovatieve – beklijvende leertraject – is uit 3 modules opgebouwd.


Welk pallet aan Talenten & Passie heb ik? En hoeveel daarvan zet ik daadwerkelijk in?

In deze eerste Module leert elke professional connecteren met wat zijn wézenlijke bron van Talentén is die, gestuurd vanuit Passie, de voort-durende driver vormen voor duurzame professionele zin-geving.

Hoe kan ik het TaPas™ van mijn medewerkers (h)erkennen en coachen binnen de scope van hun eigen TaPas™ en het DNA van onze organisatie?

In deze ‘onderzoeksfase’ kijken we of jouw TaPas™ in lijn ligt met het DNA van je organisatie en hoe je deze methodiek zelf kan toepassen binnen je team/organisatie.

Hoe kan ik gebruik makende van het TaPas™ van een team/organisatie een Change tot een energiegevend traject faciliteren en implementeren?

In deze Module leer je hoe je de TaPas™-methodology en de TaPas Vragenlijst kan inzetten om pro-actief in kaart te brengen welke Change Agents je bijeen kan brengen die de stuwende kracht zullen blijven tijdens een (moeilijk) Change-traject om van daaruit samen de organisatie succesvol door de ‘stormen’ van een change te begeleiden.


Contacteer ons

Bent u nieuwsgierig naar wat uw persoonlijke unieke Business -Talent & Passie is? Nieuwsgierig naar hoe TaPas™ u en uw organisatie kan helpen om de concurrrentie een stap voor te blijven? Of wilt u gewoon met 1 van onze experts van gedachten wisselen over onze kijk op Talent en Passie? Neem gerust contact met ons op via telefoon of mail, hieronder vindt u onze contactgegevens.Zandstraat 85
2110 Wijnegem
België
+32 (0) 472 394 354
info@tapascity.com

Zandstraat 85
2110 Wijnegem
België
+32 (0) 472 394 354
info@tapascity.com
KVK 56179588
VAT Number NL852007838B01